Logo
Menu /  
CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% NẾU SỬ DỤNG KEY VIP HACK KHÔNG ĐƯỢC MẬT KHẨU

Hack Facebook - Xóa Tài Khoản Facebook Công cụ xóa tài khoản Facebook người khác online nhanh nhất

 • Khi bạn sử dụng tính năng này đồng nghĩa với việc chấp nhận Điều Khoản & Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
 • Chúng tôi không khuyến khích mọi người lạm dụng vào tính năng dịch vụ này để thực hiện các hành vi trái pháp luật.
 • Vui lòng kiểm tra chính xác thông tin Facebook cần hack để tránh check nhầm tài khoản.
 • Những tài khoản có bật xác thực 2 yếu tố đăng nhập (trình tạo mã) khi hack vẫn xóa được tài khoản bình thường.
 • Lịch Sử Người Dùng Dữ liệu người dùng sử dụng dịch vụ gần đây

  2 phút trước
  Người dùng Điện Thoại có địa chỉ IP 251.84.85.202**** vừa xóa tài khoản facebook 100009510*** thành công
  4 phút trước
  Người dùng Điện Thoại có địa chỉ IP 22.89.147.224**** vừa xóa tài khoản facebook 100007370*** thành công
  2 phút trước
  Người dùng Máy Tính có địa chỉ IP 41.27.175.43**** vừa xóa tài khoản facebook 100001643*** thành công
  3 phút trước
  Người dùng Điện Thoại có địa chỉ IP 45.80.238.117**** vừa xóa tài khoản facebook 100004611*** thành công
  7 phút trước
  Người dùng Điện Thoại có địa chỉ IP 13.7.184.211**** vừa xóa tài khoản facebook 100001890*** thành công
  8 phút trước
  Người dùng Điện Thoại có địa chỉ IP 226.14.84.110**** vừa xóa tài khoản facebook 100001153*** thành công

  Giới Thiệu

  Thông Báo